Искусете ја убавината на возење на еколошки возила

   Фиксни месечни трошоци

   Инстант забрзување

   Високо ниво на удобност

   Чиста околина

   Веб – базиран систем кој комуницира со станиците за полнење

   РФИД картички за идентификација на корисникот

   Повеќе од 20 000 корисници на светско ниво

   0
   тони зачувани емисии на јаглерод
   0
   засадени дрвја како еквивалент на заштедени гасови
   0
   станици за полнење