Искусете ја убавината на возење на еколошки возила

   Charging

   eLink provides an accessible charging infrastructure for electric vehicles in the country. The system is managed by an integrated platform […]

   Operational lease of electric vehicles

   Different experience with new generation vehicle. eLink offers rental of electric vehicles from leading manufacturers. Nowadays more companies prefer long-term […]

   Myths about electric cars: 3. They are too expensive

   The prices of the latest generation electric vehicles are comparable to the price of a brand new car with internal […]

   Фиксни месечни трошоци

   Инстант забрзување

   Високо ниво на удобност

   Чиста околина

   Веб – базиран систем кој комуницира со станиците за полнење

   РФИД картички за идентификација на корисникот

   Повеќе од 20 000 корисници на светско ниво

   0
   тони зачувани емисии на јаглерод
   0
   засадени дрвја како еквивалент на заштедени гасови
   0
   станици за полнење