Цените се со вклучен  ДДВ и важат од 01.01.2018 г.

Надоместокот за целосната услугата за користење на мрежата на еЛинк може да биде пресметана во  минута или час во зависност од типот на станицата.


Accounts

Shuko AC

3,6 KW

50,00 ден/час

Type 2 AC

7,2 KW

95,00 ден/час

Type 2 AC 

22 KW

250,00 ден/час

CHAdemo/CSS DC

22 KW

3.5 ден/мин

CHAdemo/CSS DC

50 KW

6.8 ден/мин