Пониски трошоци и бесплатен паркинг

Трошоците за одржување на електрични возила се многу пониски во споредба со трошоците за моторите со внатрешно согорување. Електричните автомобили […]

Сметководствени и финансиски придобивки

Користењето на електрични возила гарантира фиксно планирани трошоци, помалку сметководствени документи и истовремено помалку  време за контрола на возилата. Електричните  […]

Mаркетинг и продажба

Smart-маркетинг на 21-от век Користењето на енергетско ефикасни и напредни технологии влијае не само врз мотивацијата на вработените во една […]