Полнење

eLink обезбедува достапна инфраструктура за полнење на електрични возила во земјата. Системот е управуван од интегрирана платформа која гарантира сигурно […]